English

Adattudomány

Adattudományi szolgáltatásunkkal megtapasztalhatja az adatokban rejlő erőt. Meghatározzuk ügyfelünk problémáját, és végigvisszük az adattudományi életciklus egyes szakaszain, hogy a legjobb megoldást találjuk meg a kihívásra.

Az adatbiztonság, az adatkezelés és az adattudomány területein szerzett interdiszciplináris kompetenciáink lehetővé teszik, hogy az adatokat tudássá és technológiává alakítsuk.

Adattudományi munkánk fő elemei

 • Adattudományi/gépi tanulási megoldás kiválasztása
 • Adatbetöltés a megfelelő forrásokból
 • Adatok előkészítése modellezési célokra
 • A megfelelő algoritmusok kiválasztása konkrét problémákra
 • Gépi tanulási modellek fejlesztése
 • Adatok rangsorolása és értékelése
 • A modellek betanítása és iteratív finomhangolása
 • A modellek szolgáltatásként történő alkalmazása
 • Problémaspecifikus folyamatirányítási eszközök fejlesztése a szakértők számára
 • Elosztott, federált, GDPR-biztos és több lokációt támogató személyes adatokon alapuló algoritmustanítási lehetőségek központosított adatgyűjtés vagy az alapadatokhoz való közvetlen hozzáférés nélkül

Alkalmazási területek

Dokumentumfeldolgozás
 • Dokumentumok besorolása
 • Dokumentumok digitalizálása természetes nyelvfeldolgozási módszerekkel (NLP)
 • Strukturálatlan változók szabad szövegből való kinyerése
Federált elemzés
 • Komplex algoritmustanítási és elemzési lehetőségek az adattudomány segítségével bizalmas vagy érzékeny vállalati adatok gyűjtése nélkül, ugyanazon vállalatcsoporton belül akár különböző országokban és régiókban
 • Adatok felhasználása modellezéshez, elemzéshez vagy riportáláshoz azok mozgatása vagy a hozzájuk való közvetlen hozzáférés nélkül
Pénzügyi szektor
 • Online biometrikus ügyfélazonosítás
 • Csalásészlelés
 • Trading robotok
 • Befektetés- és sentimentelemzés
 • Ügyféladatok beolvasása és automatizált adattisztítás
 • Ügyféljellemzők definiálása
 • Kockázatmodellezés és -előrejelzés
 • Ügyféléletciklus és ügyfélélettartam-érték előrejelzése
 • Ügyfelekkel történtő kapcsolattartás és chatbotok
 • Termék- vagy szolgáltatásajánló motorok
 • Valós idejű és előrejelző elemzések
Egészségügyi szektor és klinikai kutatás
 • Orvosi képelemzés és javaslattétel
 • Virtuális asszisztens ügyfélszolgálat vagy keresett szakorvosok számára
 • Kockázatmodellezés és kezeléselőrejelzési számítások
 • Személyre szabott kezelés és gyógyszerelemzés
 • Iparági ismeretek és klinikai változók kinyerése klinikai riportokból
 • EKG-ból vagy hordozható készülékekből kinyert adatok elemzése
 • Biomarker-kutatás
 • Gyógyszer-repozíció és kutatás
 • Hálózatelemzés
 • Edge/IoT eszközök adatelemzése
 • Hálózati állapotelemzés

Megoldásaink

Klinikai adatbányászat mesterséges intelligenciával (MI)

Megoldásunk biztosítja az onkológiai vonatkozású mutatók és laboratóriumi vizsgálati eredmények kinyerését szabadszöveges orvosi dokumentációkból a kórházi betegéletutak kereshetőbbé és teljesebbé tétele érdekében. A projekt során az adatokat és a mutatókat orvosi dokumentációkból, digitális lázlaprendszerekből és neurotrauma-adatbázisból gyűjtjük, továbbá neuromonitoringot, illetve képalkotó eljárás segítségével elektrofiziológiát és betegéletút-monitorozást végzünk.

EKG-elemzési sikertörténet

Közreműködésünkkel szenzoros adatok segítségével egy, a páciens komplex monitorozásán alapuló megbízható rohamelőrejelzés válik lehetővé, így elkerülhető akár a műtéti kezelés is.

A projekt során kialakítottunk egy hordozható EKG-készülékekből folyamatosan érkező adatokon alapuló, automatizált elemzési folyamatot és egy vizuális klinikai kutatási eszközt a rohamok előrejelzésére irányuló klinikai vizsgálatokhoz.

Gyógyszerfejlesztés és mesterséges intelligencia másodvélemény céljára

A gyógyszerinnováció általában jelentős idő- és kutatási ráfordítást igényel. Mesterséges intelligencia alkalmazásával a szükséges idő és költség lényegesen csökkenthető, és az eredmények megbízhatósága is javul.
A gyógyszerkutatók számára biztosított elemző riport egy célmolekulára vonatkozó hipotézist intelligens másodvéleménnyel támaszt alá.