EIT Health, GoGlobal/Go2China

2017 november 28.


EIT Health, GoGlobal/Go2China

eit delegacio

Az E-Group vezérigazgatója Kuthy Antal, és Fürjes Balázs, az EIT Health Innostars Igazgatója jelenlétében fogadta cégünk a kínai delegációt november végén. A megbeszélés tárgya az EIT Health GoGlobal/Go2China európai innovációs accelerations program, melyet az E-Group vezet európai szinten. A felek Shenzhen beágyazásának lehetőséget vitatták meg.

E-Group - China UnionPay

2017 december 15.


E-Group — China UnionPay

CUP resized clic

Kuthy Antal, az E-Group cégcsoport részét képező E-Group CUP Gateway tranzakciós szolgáltatói vállalat képviseletében megbeszéléseken vett részt a China UnionPay elnökével, Huayong Ge úrral, és más vezetőkkel. A China UnionPay az elmúlt években a legdinamikusabban fejlődő kártyatársaságok egyike. 2002-es alapítása óta a világ legnagyobb kártyakibocsátójává nőtte ki magát. Ma már több mint 14 országban bocsátanak ki ilyen kártyákat és már 92 országban fogadják el őket. A következő években a CUP Gateway az OTP csoport partnereként tovább folytatja régiós terjeszkedését. Az E-Group elkötelezett az innovatív fizetési technológiák fejlesztésében és bevezetésében a közép-kelet európai régióban. 

Blockchaineum Konferencia

2017 november 22.


Blockchaineum Konferencia

blockchaineum

Idén novemberben rendezték meg a Blockchaineum Konferenciát az Akváriumban. Hazánkban ez volt az első konferencia, amely kizárólag a blockhainről szól. A konferencián cégünk is képviseltette magát, vezérigazgatónk, Kuthy Antal is előadást tartott, amely a programban később került sorra, így a blockchain, kriptovaluta témát más előadók már felvezették. Ezekre az előadás elején csak utalást tett, előadásában leginkább a jövőre fókuszált, és némi kitekintést nyújtott arról, hogy a már ismertetett technológiák milyen irányba fejlődhetnek és mindennek milyen hatásai lehetnek az életünkre. Többek között beszélt a blokkláncok fejlődési szakaszairól, és kifejtette a blokkláncok továbbfejlesztési irányait. Véleménye szerint az elosztott autonóm szervezetek továbbfejlődésével elosztott autonóm vállalatok, vagy akár autonóm elosztott társadalmak is kialakulhatnak. A témával kapcsolatban természetesen szóba került a Dolgok internete és a blokkláncok konvergenciája is: a gép-gép kommunikáció automatizálásával a blokkláncok, mint köztes réteg bevezetésével itt is mód nyílik elosztott mesterséges intelligenciák kialakítására. Ezen a területen azonban még számos (műszaki) probléma megoldásra vár. Kuthy Antal kitért továbbá arra is, hogy a jogrendszer átalakuláson fog keresztül menni az okos szerződésnek köszönhetően, hiszen az automatizálás és a mesterséges intelligencia a jogászok munkáját is átalakítja. Az okos szerződések jelenleg sem „okosak”, sem pedig a jogrendszer által „szerződésként” el nem ismertek. A jogrendszerbe illesztésük számos problémával jár, a kódba foglalás nehézségeitől, a személyes adatok kezelésén át a joghatósági, felelősségi kérdésekig. A jövőben a jogi és pénzügyi szabályozásban a műszaki szakértőknek is helyet kell kapniuk. 

Kuthy Antal a Nézőpont Intézet Gyógyuló Egészségügy szakmai konferencián

2017 december 8.


Kuthy Antal a Nézőpont Intézet Gyógyuló Egészségügy szakmai konferencián

nezopont konf 01

Cégünk vezérigazgatója, Kuthy Antal 2017. december 8-án a Nézőpont Intézet Gyógyuló Egészségügy című szakmai konferenciájának keretén belül rendezett kerekasztal-beszélgetésen vett részt.  A konferencián Deutsch Tamás a Digitális Jólét Programja összehangolásáért és megvalósításáért felelős miniszterelnöki biztos is előadást tartott a magyarországi digitális egészségügy helyzetéről, és a digitális gazdasági fejlesztésekről. Az előadásokat kerekasztal-beszélgetés követte. A beszélgetésen jelen volt Szabó Zoltán, a NISZ (Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.) vezérigazgatója, Szócska Miklós, korábban az egészségügyért felelős államtitkár, jelenleg pedig a SOTE Digitális Egészség Tudományi Intézetének igazgatója, és Vartus Gergely, az E-health koordinációval kapcsolatos feladatok ellátásáért felelős miniszteri biztos is. A beszélgetésen digitális egészségügy lehetőségeit járták körül hazai stratégiai oldalról. Kuthy Antal kifejtette, hogy hatalmas digitális-adat alapú újragyarmatosítás folyik, az egészségügyi adatokat a nemzetgazdasági jelentőségüknek megfelelő formában szükséges kezelni. Az E-Group, magyar kkv vállalkozásként erre kapott lehetőséget egy GINOP pályázat keretében. A Pécsi Tudományegyetemmel karöltve a konzorcium ipari vezetőjeként egészségügyi datalake prototípusok világszínvonalú fejlesztésében vesz részt, amely a klinikai adathasznosítási modell és technológiai környezet mintájául szolgálhat a jövőben. A tapasztalatok alapján megteremthető a nemzeti egészségügyi adatvagyon hasznosításának modellje, ahol a klinikai adatok, a kutatás és tervezési felhasználás alkalmazott mesterséges intelligencia technológiával valósul meg. A jövőben a datalake köré további innovatív vállalkozásokat és projekteket fogunk gyűjteni.

nezopont konf 02 nezopont konf 03 nezopont konf 04

EIT Digital Innovációs Nap

2017 december 4.


Innovációs Nap – EIT Digital

eit digital 

Az EIT Digital Magyar Csomópontja 2017. december 4-én rendezte meg első Innovációs Napját, melyen cégünk bemutatkozott, mint az EIT Digital legújabb magyarországi partnere. A konferenciára vezérigazgatónkat, Kuthy Antalt kérték fel keynote előadónak. Előadásának témája ezúttal a digitális gyarmatosítás volt. Ma már szinte minden adat digitalizált formában is megjelenik. Az adatfolyamok behálózzák a világot, általuk minden egyre jobban összekapcsolódik. De ki irányít? Kinek a kezében van az egyes adathalmazok feletti hatalom? Vezérigazgatónk ezt fejtette ki előadásában, melyben kitért a jövőbeli trendekre, valamint Európa helyzetére is ebben az új digitalizált világban. Szerinte azé a hatalom, aki feldolgozza ezeket az adatokat. Az USA és Kína mögött Európa egyre inkább másodlagos szerepet játszik. Az amerikai startup-kultúra kritikátlan átvétele, valamint a saját piacok korlátlan megnyitása Európát hátrányos helyzetbe hozza: ez a digitális gyarmatosítás. Véleménye szerint Európa számára az a kiút, ha a saját jelenlegi gyengeségeit felismerve, a saját hagyományaira építve definiálja újra a piacot. Az európai módszer az egymással együttműködő cégek, kutatóhelyek hálózata, amely képes a felhasználói igényeket a long tail modellnek megfelelően kielégíteni. Az előadás üzenete tehát az, hogy digitális naivból digitális bennszülöttekké kell válnunk. Ehhez pedig szükség van olyan szervezetekre, mint az EIT Digital. Ezt bizonyítja az E-Group sikeres részvétele az EIT projektjeiben, valós projekteken, külföldi partnerekkel együttműködve.